IP Haberleşme Yayınları

Broadcast Yayın Bir cihazdan diğer bütün cihazlara veri iletimi yapan haberleşme yayınıdır. Unicast Yayın…

OSI Referans Modeli

OSI referans modeli iki bilgisayarın haberleşmesindeki temelde olan en önemli unsurdur.OSI modeli geliştirilmeden önce…

ARP(Adress Resolution Protocol) 

Adres çözümleme protokolü olarak bilinir. IP adreslerini MAC adreslerine çözümlenmesini sağlar. Yani bir yerel…

MAC (Media Access Control) adresi 

Bilgisayar ağında bir cihazın ağ donanımını tanımaya yarayan 0-9 arası rakamlar, A-F arası harflerden…

Ağ Maskesi

Ağ maskesi IP adresinin maske kısmını oluştur. Ağ maskesi , ağ sınıfına göre düzenlenir.…

IP nedir ?

IP adresi ağdaki bilgisayarların adresleridir. IP adresleri sayesinde bilgisayarlar kendi aralarında iletişim kurabilirler. Bilgisayarların…

IPv4 Adresleme 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan IP versiyonu IPv4’tür. IPv4 32 bitlik adresleme kullanır.  32 bitlik…