Nmap SYN Taraması ve Analizi

SOC'24 eğitimi yazı serimize Nmap SYN taraması ile başlıyoruz Nmap SYN taraması TCP SYN…

Sigma Kuralı nedir ?

Sigma kuralı, SIEM sistemlerinde kullanılan bir kavramdır ve güvenlik olaylarını tanımlamak ve işlemek için…

Security Operation Center (SOC) nedir ?

Güvenlik Operasyon Merkezi, bir kuruluşun güvenlik olaylarının durumu 7/24 bir şekilde izleyen, denetleyen, analiz…

Windows Security Logları (Event Log)

Herhangi bir işletim sistemi çalışırken arka planda birçok işlem gerçekleşir ve bu olaylar kayıt…

Bilgi Güvenliği Nedir ?

Bilgi güvenliği,bilginin izinsiz bir şekilde erişim, değiştirme , kötüye kullanım ve hasar verilmesini önlemektir.…

VLAN nedir ?

VLAN Sanal Yerel Alan ağı anlamına gelir.Vlan kullanılarak bir yerel ağ üzerinde ağ kullanıcıları…

İnternet Protokolleri

DNS(Domain Name System) Protokol DNS IP çözümlemesi yapar yani domain name ile IP adresini…

Three Way Handshake

Three way handshake iki cihazın veri iletişiminde kullanılan güvenli veri iletim yöntemidir.Üçlü el sıkışma…