VLAN nedir ?

VLAN Sanal Yerel Alan ağı anlamına gelir.Vlan kullanılarak bir yerel ağ üzerinde ağ kullanıcıları…

İnternet Protokolleri

DNS(Domain Name System) Protokol DNS IP çözümlemesi yapar yani domain name ile IP adresini…

Three Way Handshake

Three way handshake iki cihazın veri iletişiminde kullanılan güvenli veri iletim yöntemidir.Üçlü el sıkışma…

IP Haberleşme Yayınları

Broadcast Yayın Bir cihazdan diğer bütün cihazlara veri iletimi yapan haberleşme yayınıdır. Unicast Yayın…

OSI Referans Modeli

OSI referans modeli iki bilgisayarın haberleşmesindeki temelde olan en önemli unsurdur.OSI modeli geliştirilmeden önce…

ARP(Adress Resolution Protocol) 

Adres çözümleme protokolü olarak bilinir. IP adreslerini MAC adreslerine çözümlenmesini sağlar. Yani bir yerel…

MAC (Media Access Control) adresi 

Bilgisayar ağında bir cihazın ağ donanımını tanımaya yarayan 0-9 arası rakamlar, A-F arası harflerden…

Ağ Maskesi

Ağ maskesi IP adresinin maske kısmını oluştur. Ağ maskesi , ağ sınıfına göre düzenlenir.…